W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców z poszczególnych grup wiekowych dzieci (po 2 osoby z każdej).

Rada Rodziców współdziała z Radą Pedagogiczną (bierze udział w posiedzeniach, w organizowanych uroczystościach) w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.


Wysokość składki Rady Rodziców wynosi 25 zł miesięcznie/ 100 zł jednorazowo do końca roku.

W tytule prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka.

Nr konta Rady Rodziców: 54 1240 6508 1111 0011 0496 8234. Wpłaty proszę dokonywać do końca marca.


SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  • PRZEWODNICZĄCA MARTA SOŁTYSIAK
  • SKARBNIK IWONA SZYDŁOWSKA
  • PROTOKOLANT GRZEGORZ TOMASZCZYK

KOMISJA REWIZYJNA:

  • DARIA ZGLIŃSKA
  • ALICJA ZIELIŃSKA - SKLEŚ

DOKUMENTACJA

Regulamin Rady Rodziców

67 KBPobierzPodgląd pliku

Plan pracy Rady Rodziców

119 KBPobierzPodgląd pliku